Fauna en Flora

Het arboretum vormt ook een aangename biotoop voor verschillende dieren en andere levende organismen. Onder andere volgende vogels werden al gespot: blauwe reiger, ijsvogel, bonte specht, groene specht, buizerd, torenvalk, goudhaantje, vlaamse gaai, steenuil, ransuil...
Als je geluk hebt kan je er misschien enkele waarnemen tijdens een bezoek aan het arboretum.

©Copyright 2010-2017 Arboretum Grootenbosch