Plattegrond

Rechts vindt U een satellietfoto van het arboretum. Het arboretum is 4,4 hectare groot. De structuur werd als volgt opgevat: in de periferie staan bijna uitsluitend loofbomen met een sterke aanwezigheid van inheemse soorten (eik, beuk, es, esdoorn, linde,…), wat de ecologische en landschappelijke waarde verbetert; meer centraal staan solitairen en groepen met een ruime vertegenwoordiging van coniferen. Bij de keuze van de soorten werd gestreefd naar diversiteit, duurzaamheid en het vormen van een harmonieus geheel.
Het arboretum werd ingedeeld in verschillende locaties (zie foto rechts). Samen met een identificatienummer dat aan iedere boom en struik werd toegekend, laat dit een volledige documentatie toe.


Alle bomen en struiken zijn gelabeld met een identificatienummer (zie foto rechts). Een bijhorende catalogus geeft de dendrologische naam en bijkomende informatie. Eind 2010 telde het arboretum meer dan 1000 geregistreerde bomen en struiken.
Op de foto is de stam van Acer griseum te zien.
©Copyright 2010-2017 Arboretum Grootenbosch